Organisatiestructuur

Het organigram van Bru-Stars bestaat uit de volgende 4 structuren:

  • Intersectoraal Forum (IF)
  • Uitvoerend Netwerkcomité (UNC)
  • 3 Begeleidingscomités
  • Werkgroepen

De dagelijkse werking wordt uitgevoerd door 2 transversale functies: de netwerkcoördinatie en de netwerkartsen.