Begeleidingscomités

Om de netwerkontwikkeling te ondersteunen, heeft het UNC drie transversale Begeleidingscomités opgericht:

Deze Begeleidingscomités werken rond specifieke vragen en dienen voor het UNC specifieke documenten en reflecties voor te bereiden die nodig zijn bij het operationaliseren van het nieuwe GGZ-beleid.

µ