Intersectoraal Forum

Missions

Het Intersectoraal Forum (IF) is gemandateerd voor de volgende missies:

    • Goedkeuren van het activiteitenverslag van Bru-Stars;
    • Opvolgen van de activiteiten van het netwerk via presentaties, thematische discussies, enz.;
    • Strategische voorstellen formuleren;
    • Delegeren van missies aan het UNC.
Samenstelling

Het IF is samengesteld uit 60 effectieve leden (geen plaatsvervangers) die gemandateerd zijn door het UNC, waaronder 12 leden van het UNC.

20 actoren “GGZ”

 

20 actoren “Gezondheid en sociaal (welzijn)”

 

20 actoren “Samenleving”

 

  • 10 vertegenwoordigers residentiële sector
  • 10 vertegenwoordigers ambulante sector
Een van de netwerkartsen en de netwerkcoördinatie nemen eveneens deel aan het Intersectoraal Forum.

Permanente of specifieke genodigden zijn mogelijk.

De voorzieningen/personen die wensen deel uit te maken van het IF dienen hun interesse kenbaar te maken aan de netwerkcoördinatie via een brief/mail waarin ze hun motivatie in max. 10 lijnen toelichten.

Momenteel maken de volgende diensten deel uit van het Intersectoraal Forum. Aarzel niet om de netwerkcoördinatie te contacteren indien u ons wilt vervoegen tijdens deze tweejaarlijkse bijeenkomsten.