Transversale functies

De netwerkcoördinator

De missie van de netwerkcoördinatie bestaat uit het faciliteren, het creëren en het beheren van een operationeel netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Deze missie kadert in het nieuwe beleid voor kinderen en jongeren en is rechtstreeks gelinkt aan de coördinatie van dit nieuwe beleid door de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.

De netwerkcoördinatie wordt door alle betrokken partners aangeduid voor het netwerk dat de volledige provincie omvat.

De netwerkcoördinatie is geïntegreerd. Dit betekent enerzijds dat de netwerkcoördinatie betrekking heeft op alle relevante partners, organisaties, … die zich richten naar kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychische of psychiatrische stoornissen en hun context in de provincie. Daarbij wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren in de scharnierleeftijdsfase van 16 tot 23 jaar.

Bij de opstart van het netwerk in juni 2015, werden 2.4 VTE netwerkcoördinatie aangeworven. Vanaf oktober 2017 zijn we op zoek naar 1 ETP netwerkcoördinator. De contracten van de coördinatoren zijn gehuisvest in het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Brussel-Hoofdstad.

Het netwerk Bru-Stars heeft 1 VTE netwerkcoördinatie aangeworven :

De netwerkarts

De verantwoordelijke arts stuurt de uitoefening van de basisopdrachten of functies in de verschillende programma’s aan en kan daarnaast ook klinische activiteiten uitvoeren. In de programma’s crisiszorg langdurige zorg is hij of zij verantwoordelijk voor de werking van het team dat instaat voor de mobiele crisiszorg en de mobiele langdurige zorg. In het kader van het programma Crosslink heeft de arts een eerder superviserende rol. De netwerkpsychiaters kunnen eveneens deelnemen aan de evaluaties van het programma en wijzigingen, thema’s, sprekers, enz. voorstellend op basis van de casussen waarmee ze in de praktijk binnen het mobiel team geconfronteerd worden.

Samen met de netwerkcoördinatie gaat de verantwoordelijke arts na op welke manier programma’s kunnen bijgestuurd worden teneinde beter te beantwoorden aan de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context, en welke rol de verantwoordelijke arts hierin zal spelen.

De eigenlijke organisatie en coördinatie van overleg is de exclusieve verantwoordelijkheid van de netwerkcoördinatie.

Het netwerk Bru-Stars heeft de mogelijkheid om 2 VTE netwerkarts aan te werven die zowel klinische als transversale taken hebben. De netwerkartsen leiden de twee mobiele teams (crisis en care) van Bru-Stars die multidisciplinair, bi- (en meer-)talig en regionaal georganiseerd zijn.

Momenteel zijn er 1.5 VTE netwerkarts aangesteld:

  • Dr. Anne François
  • Dr. Karim Odr
  • Dr. Boris Rosenfeld

We wierven vanaf de tweede helft van 2017 eveneens een kinderpsychiater voor de forensische geneeskunde (10u per week) aan. Deze functie wordt momenteel ingevuld door Dr. Carine De Buck