Fasen

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid wordt stapsgewijs geïmplementeerd.

In een eerste fase ligt de nadruk op de creatie en de coördinatie van netwerken.

Van zodra er op het terrein functionerende netwerken tot stand zijn gekomen, in overeenstemming met de visie, uitgangspunten en het model beschreven in de gids, wordt de tweede fase van het nieuwe beleid geïmplementeerd.

In die tweede fase staat de ontwikkeling van een programma crisiszorg centraal. Het programma crisiszorg is globaal. Dat betekent dat het is ingebed in het crisisaanbod van alle partners, zorgaanbieders, instellingen en diensten die zich richten op kinderen, jongeren en hun context.

De derde en vierde fasen werden voorzien vanaf 2016 en omvatten de realisatie van de programma’s assertive care (langdurige of aanklampende zorg) en intersectorale consult en liaison.

Midden 2016 startten we met de uitwerking van een zorgaanbod dubbeldiagnose.

Vanaf midden 2017 beslisten de Gemeenschappen om aan de netwerken te vragen een programma Vroegdetectie en -Interventie te ontwikkelen.

Eind 2018 voorzag de Vlaamse Overheid een budget om een programma “Outreach” te ontwikkelen om zo de competenties rond de geestelijke gezondheidszorg in Nederlandstalige diensten jeugdzorg te versterken.