Crosslink

Crosslink – Intersectorale Consult en Liaison

Het programma Crosslink (voorheen Intersectorale Consult en Liaison) heeft de volgende doelstellingen:

 • Faciliteren van het uitwisselen van expertise en ervaringen op het terrein 
 • Intersectorale expertise delen
 • Expertise betreffende geestelijke gezondheid vergroten

Het programma is toegankelijk voor alle personen met een interesse in geestelijke gezondheid en voor zij die continue zorg aanbieden in functie van de behoeften van kinderen, jongeren en hun omgeving.

We ontwikkelen een reeks van verschillende activiteiten (en ondersteunen partners in de organisatie van hun activiteiten) om hun doelstellingen te realiseren, een onderlinge betere kennis onder hulpverleners en partners te realiseren, om zo een betere begeleiding en zorgcontinuïteit te kunnen bewerkstelligen:

 • Vormingen, studiedagen
 • Inter/supervisies
 • Personeelsuitwisseling
 • Ontwikkeling van instrumenten (folders, cartografie van het aanbod, enz.)

Deze activiteiten worden ontwikkeld betreffende de volgende thema’s:

 • Baby’s en jonge kinderen (-9m – 1 jaar / 1 jaar – 6 jaar)
 • Kinderen van oudes met psychische of verslavingsproblemen (KOPP-KOAP)
 • Justitiële jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen
 • Jongeren met een verslavingsproblematiek
 • Kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose (zie ook ons aanbod Dubbeldiagnose)
 • Kinderen en jongeren met ADHD
 • Jongeren in de transitie naar de volwasssenleeftijd (16-23 jaar)
 • Kinderen en jongeren in armoede, in situatie van migratie, vluchtelingen, niet-begeleide minderjaringen (NBM) enz.
 • Cultuursensitieve zorg

Onze verschillende referenten staan ter uwer beschikking om op uw vragen te antwoorden: 

KOPP-KOAP, scharnierleeftijd en personeelsuitwisseling

Contactpersoon: Katrien Bonneu

E-mail: k.bonneu@bru-stars.be

Tel: 0492 97 82 27

Bereikbaar: maandag en donderdag

 

Precariteit, migratie en cultuursensitieve zorg       

Contactpersoon: Geert Schelkens

Email: g.schelkens@bru-stars.be 

Tel: 0492 72 93 60

Bereikbaar: maandag, donderdag en vrijdag

 

Dubbeldiagnose     

Contactpersoon: Gautier Goddefroy

Email: g.goddefroy@bru-stars.be

Tel: 0488 55 54 52

Bereikbaar: alle werkdagen

We werven momenteel referenten aan voor enkele andere thema’s (zie “Jobs” indien u interesse heeft om ons Crosslink-team te vervoegen).

Événements à venir

Il n’y a aucun évènement à venir.