Outreach Geestelijke Gezondheid

Dit programma wordt uitgerold in samenwerking met het CGG Brussel.

Met het programma « Outreach Geestelijke Gezondheid » ondersteunen we Nederlanstalige residentiële diensten uit de gehandicapten- en bijzondere jeudgzorg in Brussel via een gespecialiseerd aanbod GGZ (consulten en diagnostiek) om hen toe te laten beter te kunnen inspelen op de diverse hulpvragen van de kinderen en jongeren die ze opvangen.

Aangezien het budget beperkt is, is dit aanbod momenteel enkel beschikbaar voor Nederlandstalige residentiële diensten uit de gehandicapten- en bijzondere jeugdzorg.

 

Contactpersoon:

 

Meer informatie:

Dit programma wordt gefinancierd door het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid en wordt eveneens uitgerold door de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in Vlaanderen.