Cas cliniques – Crise

EM bilingue (0-18/23a)

Engelstalig meisje van 16 jaar, van Amerikaanse origine, deed recent een suïcidepoging. Haar ouders ontdekten dat ze zich krast in haar armen en bovenbenen. Ze blijft steeds vaker lange tijd weg van huis zonder te verwittigen waar ze is. In plaats van naar school te gaan, zwerft ze door de stad. Ze ligt steeds in conflict met haar ouders en weigert om naar een psycholoog te gaan: over haar problemen spreken maakt het alleen maar erger. Na een afspraak bij de huisarts stelt deze voor om Bru-Stars in te schakelen. Hij vraagt om mee te evalueren of een opname nodig is en crisishulp aan huis te bieden. Bru-Stars biedt handvaten aan het meisje en haar gezin om de crisissen te de-escaleren. Een ziekenhuisopname blijkt uiteindelijk niet nodig. Bru stars begeleidt haar bij de opstart van ambulante zorg en ondersteunt haar bij haar instap naar een project rond schooluitval.

EM jeunes ados (11-15a)

Jeune fille de 12 ans ayant des comportements inquiétants de mise en danger : scarifications,  expositions sur les réseaux sociaux, expression d’idées noires, etc. 

Derniers événements: les camarades de classe ramènent que la jeune leur a confié son désir de mort, ce qui inquiète les parents des autres élèves.

Bru-stars intervient de manière soutenue, en collaboration avec le réseau, afin d’entendre la souffrance de la jeune et d’apaiser les inquiétudes de l’entourage familial et scolaire.