Welkom op de website van Bru-Stars, het Brussels Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jongeren in het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.

 

Aanpassing van ons aanbod tijdens de pandemie COVID 19 (Update Maart 2021)

  • Iedere klinische situatie wordt samen met de kinderpsychiater geëvalueerd om te bepalen of een afspraak in onze kantoren of buitenshuis aangewezen is.
  • Gesprekken kunnen echter nog steeds telefonisch of via videoconferentie plaatsvinden.
  •  Deze tijdelijke interventievoorschriften zullen tot nader order van kracht zijn en kunnen geherevalueerd worden, in functie van de evolutie van deze gezondheidscrisis.
Meer informatie over het huidige beschikbare aanbod tijdens deze COVID-19 periode is terug te vinden via de volgende link.

Het netwerk Bru-Stars wordt gefinancierd door verschillende overheden: de FOD Volksgezondheid, de GGC, de VGC en het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid.

 

         

 

 

 

 

ONZE PROGRAMMA’S