Welkom op de website van Bru-Stars, het Brussels Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jongeren in het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.

 

Aanpassing van ons aanbod tijdens de progressieve post-lockdown – COVID 19 (Update 11/05/2020)

  • Gesprekken vinden bij voorkeur telefonisch of via videoconferentie plaats.
  • Iedere klinische situatie zal samen met de kinderpsychiater geëvalueerd worden om te bepalen of een afspraak in onze kantoren of een huisbezoek aangewezen is. 
  • Deze voorlopige interventievoorschriften zullen tot 31 mei 2020 van kracht zijn en zullen regelmatig geëvalueerd en aangepast worden, in functie van de evolutie van deze gezondheidscrisis.
Meer informatie over het huidige beschikbare aanbod tijdens deze COVID-19 periode is terug te vinden via de volgende link.

Het netwerk Bru-Stars wordt gefinancierd door verschillende overheden: de FOD Volksgezondheid, de GGC, de VGC en het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid.

 

         

 

 

 

 

ONZE PROGRAMMA’S