Eerstelijnspsycholoog voor de doelgroep kinderen en jongeren – juni 2020

Sinds begin april 2020 wordt het project “eerstelijnspsycholoog” uitgebreid naar de doelgroep van kinderen en jongeren (0-18 jaar) (zie persbericht Eerstelijnspsychologen K&J 2020-04 NL).

Wat is ELP?

ELP zorg is gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen”:

 • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen
 • Algemene psychologische zorg
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid
 • Doorverwijzing bij complexe problematiek”

Doelstellingen van eerstelijnszorg :

 • De toegang tot en het aanbod aan geestelijke gezondheidszorg versterken
 • Zorgen dat de doelgroep sneller beroep zal doen op een hulpverlener
 • Vermijden dat moeilijkheden evolueren naar stoornissen
 • De zorgcontinuïteit tussen hulpverleners verbeteren (psycholoog, arts, netwerk, 2e lijn)
 • Betere oriëntatie naar gespecialiseerde diensten

Doelgroep en criteria : 

 • Kinderen/jongeren (0-18 jaar) die een “licht tot matig” psychisch probleem hebben, met name:
  • angstige gevoelens
  • depressieve stemming
  • externaliserende gedragsproblemen (+ afhankelijkheid van schermen)
  • sociale problemen
 • Beschikken over een voorschrift van zijn/haar referent (huisarts, kinderarts, (kinder)psychiater, arts van CLB, arts van Kind & Gezin)
 • In orde met mutualiteit

Een “licht tot matig ernstige” psychische problematiek: 

 • Psychisch onwelbevinden
 • Beperkt in tijd, levensdomein en lijdensdruk
 • Kortdurende generalistische interventie is voldoende
 • Individu bevindt zich in een veilige en ondersteunende omgeving (geen risico op (zelf)geweld)
 • Individu kan een wederzijdse relatie aangaan
 • Individu is geïnteresseerd in eerstelijnszorg

Aanbod:

 • 4 sessies/patiënt, 1x hernieuwbaar (max. 8/per jaar) op basis van een voorschrift
 • Kostprijs van een sessie voor de patiënt: 11,20 euros of 4 euros (indien recht op hogere tegemoetkoming)

 

U bent op zoek naar een eerstelijnspsycholoog: 

De lijst met eerstelijnspsychologen is via een Excel-document beschikbaar via de volgende link en is ook terug te vinden op de volgende website onder de vorm van een kaart https://bit.ly/eenelpzoeken dat een overzicht biedt van heel België en voor alle doelgroepen – kinderen en jongeren; volwassenen ; ouderen.

De lijst zal binnenkort eveneens beschikbaar zijn op de volgende website : http://geestelijkegezondheid.brussels/index.php  waar u kunt zoeken per gemeente, taal en leeftijdsgroep. U vindt er eveneens het aanbod ELP voor de doelgroep van de volwassenen.

 

U bent psycholoog / orthopedagoog en u wilt het project vervoegen ? Klik dan hier voor meer informatie.

 

Meer informatie ?

Gelieve contact op te nemen met Mevr. Kathleen Coppens, netwerkcoördinator via k.coppens@bru-stars.be of 0474/42.60.77

 

Documenten: