Eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren 2022-23

U kunt alle informatie over het project Eerstelijnspsychologische zorg in Brussel terugvinden op onze nieuwe website 

U vindt er de lijsten met geconventioneerde psychologen (zoekfunctie), de groepsprojecten alsook meer informatie over de andere opdrachten voor de Netwerken Bru-Stars (kinderen en jongeren van 0 tot 23j) en Brumenta (voor volwassenen en ouderen vanaf 15j).

 

Psychologische functies in de eerste lijn via multidisciplinaire netwerken en lokale partnerschappen – januari 2022

Inleiding

Op 2 december 2020 werd een Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Regering en de Gewesten en Gemeenschappen over een gecoördineerde aanpak om het aanbod van psychologische zorg te versterken, in het bijzonder voor de kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Dit aanbod is erop gericht de psychologische zorg toegankelijker te maken voor de bevolking, zowel wat de procedures als wat de prijs betreft.

Vanaf 1 september 2021 wordt het aanbod van eerstelijns psychologische zorg voor het hele land en op gecoördineerde wijze geleidelijk versterkt. Een eerste deel van het aanbod is beschikbaar voor het grote publiek vanaf 1 januari 2022.

De tegemoetkoming van het RIZIV gebeurt via een nieuwe conventie met een potentieel van 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied hebben en samen heel België bestrijken. Het doel hiervan is zowel een gemakkelijker toegang tot psychologische zorg als een betere erkenning van het werk van de beroepsbeoefenaren die bij dit nieuwe systeem betrokken zijn.

Het aanbod dekt psychologisch zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen en ouderen. Dit gebeurt via zorg in de eerste lijn voor algemeen psychisch welbevinden en ook via meer gespecialiseerde zorg wegens een ernstig onderliggend psychologisch probleem. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kwetsbare doelgroepen die vanuit een psychologische invalshoek het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

Doelgroep en voorwaarden :

 • Voor kinderen en jongeren (0-23 jaar)
 • Voor volwassenen en ouderen (+15 jaar)
 • Persoon in orde met mutualiteit
 • Specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen
  • Kinderen en ouders van kwetsbare gezinnen,
  • Jongvolwassenen,
  • Personen met multiple problemen,
  • Personen met reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder personen met een daarmee samenhangende geestelijke beperking,
  • Verstrekkers van gezondheids- en sociale zorg,
  • Sociaal uitgesloten groepen,
  • Zelfstandigen en werknemers die een risico lopen op arbeidsongeschiktheid,
  • Personen met langdurige aandoeningen na een COVID-19-infectie,
  • Personen die een dierbare hebben verloren,
  • Financieel kwetsbare groepen.

Beschikbaar aanbod :

 • Eerstelijnspsychologische zorg: Dit aanbod biedt kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot een algemeen psychisch welbevinden of die ertoe bijdragen het psychisch welbevinden te herwinnen.
  • Individuele of groepssessies
  • Belang van outreach en vindplaats-gericht werken

Klik hier voor meer informatie over dit aanbod.

 • Gespecialiseerde psychologische zorg: Dit aanbod is gericht op mensen die specifiekere of meer intensieve zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.
  • Individuele of groepssessies
  • Belang van outreach en vindplaats-gericht werken

Klik hier voor meer informatie over dit aanbod.

 • Multidisciplinair overleg (max. 1x/jaar per patiënt)

 

 

 

Vind een klinisch psycholoog/orthopedagoog (in Brussel) :

De netwerken Bru-Stars (0-23j) en Brumenta (15+) werken nauw samen bij de uitrol van het project Eerstelijnspsychologische zorg voor het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U vindt het volledige overzicht van geconventioneerde psychologen en orthopedagogen op onze vernieuwde website :

Deze website is zowel toegankelijk via een klassieke navigator als via smartphone, met een zoekfunctie die het mogelijk maakt om aanbod te zoeken per gemeente en te filteren op basis van leeftijd, taal en de specialisaties van de psychologen.

Belangrijke opmerking: De netwerken blijven psychologen, orthopedagogen en diensten conventioneren, dus het aanbod wordt regelmatig geüpdatet.

 

U bent klinisch psycholoog of orthopedagoog en u wenst zich te conventioneren?

Via volgende link vindt u meer informatie en de voorwaarden

Neem contact op met :

 

Meer informatie?

Aarzel niet om contact op te nemen met Mevr. Kathleen Coppens, netwerkcoördinator Bru-Stars via k.coppens@bru-stars.be of 0474/42.60.77

 

Nuttige documenten: