Eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren 2022

Psychologische functies in de eerste lijn via multidisciplinaire netwerken en lokale partnerschappen – januari 2022

Inleiding

Op 2 december 2020 werd een Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Regering en de Gewesten en Gemeenschappen over een gecoördineerde aanpak om het aanbod van psychologische zorg te versterken, in het bijzonder voor de kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Dit aanbod is erop gericht de psychologische zorg toegankelijker te maken voor de bevolking, zowel wat de procedures als wat de prijs betreft.

Vanaf 1 september 2021 wordt het aanbod van eerstelijns psychologische zorg voor het hele land en op gecoördineerde wijze geleidelijk versterkt. Een eerste deel van het aanbod is beschikbaar voor het grote publiek vanaf 1 januari 2022.

De tegemoetkoming van het RIZIV gebeurt via een nieuwe conventie met een potentieel van 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied hebben en samen heel België bestrijken. Het doel hiervan is zowel een gemakkelijker toegang tot psychologische zorg als een betere erkenning van het werk van de beroepsbeoefenaren die bij dit nieuwe systeem betrokken zijn.

Het aanbod dekt psychologisch zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen en ouderen. Dit gebeurt via zorg in de eerste lijn voor algemeen psychisch welbevinden en ook via meer gespecialiseerde zorg wegens een ernstig onderliggend psychologisch probleem. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kwetsbare doelgroepen die vanuit een psychologische invalshoek het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

Doelgroep en voorwaarden :

 • Voor kinderen en jongeren (0-23 jaar)
 • Voor volwassenen en ouderen (+15 jaar)
 • Persoon in orde met mutualiteit
 • Specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen
  • Kinderen en ouders van kwetsbare gezinnen,
  • Jongvolwassenen,
  • Personen met multiple problemen,
  • Personen met reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder personen met een daarmee samenhangende geestelijke beperking,
  • Verstrekkers van gezondheids- en sociale zorg,
  • Sociaal uitgesloten groepen,
  • Zelfstandigen en werknemers die een risico lopen op arbeidsongeschiktheid,
  • Personen met langdurige aandoeningen na een COVID-19-infectie,
  • Personen die een dierbare hebben verloren,
  • Financieel kwetsbare groepen.

Beschikbaar aanbod :

 • Eerstelijnspsychologische zorg: Dit aanbod biedt kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot een algemeen psychisch welbevinden of die ertoe bijdragen het psychisch welbevinden te herwinnen.
  • Individuele of groepssessies
  • Belang van outreach en vindplaats-gericht werken

Klik hier voor meer informatie over dit aanbod.

 • Gespecialiseerde psychologische zorg: Dit aanbod is gericht op mensen die specifiekere of meer intensieve zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.
  • Individuele of groepssessies
  • Belang van outreach en vindplaats-gericht werken

Klik hier voor meer informatie over dit aanbod.

 • Multidisciplinair overleg (max. 1x/jaar per patiënt)

 

Vind een klinisch psycholoog/orthopedagoog (in Brussel) : 

Belangrijke opmerking: de twee netwerken analyseren momenteel de specifieke behoeften van de Brusselse bevolking. Het beschikbare aanbod zal geleidelijk aan uitgebreid worden in de komende maanden.

 

U bent klinisch psycholoog of orthopedagoog en u wenst zich te conventioneren?

Via volgende link vindt u meer informatie en de voorwaarden

Neem contact op met :

 

Meer informatie?

Aarzel niet om contact op te nemen met Mevr. Kathleen Coppens, netwerkcoördinator Bru-Stars via k.coppens@bru-stars.be of 0474/42.60.77

 

Nuttige documenten: 

 

Événements à venir

Il n’y a aucun évènement à venir.