Connect

Connect – Vroegdetectie en -Interventie

Het programma Connect of Vroegdetectie en -Interventie wenst om ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk te detecteren door kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te helpen en begeleiden en zo langdurige en complexe zorgtrajecten te vermijden. “Connect” staat voor de eerste connecties rond een situatie alsook de connecties tussen Bru-Stars Connect en de andere programma’s en netwerken.

We richten onze activiteiten op kritieke periodes in de ontwikkeling waarbinnen crisissen gevaarlijker zijn. Het betreffen sleutelperiodes waarbinnen vele ontwikkelingsmoeilijkheden positief kunnen evolueren indien deze op tijd worden begeleid.

Connect zal ook een reeks activiteiten ondersteunen die ontwikkeld worden in het kader van het programma Crosslink, zoals vormingen en aan cartographie van het aanbod.

Het programma Connect van Bru-Stars wordt momenteel uitgewerkt en geoperationaliseerd. De activiteiten zijn momenteel beperkt tot bepaalde doelgroepen en gemeenten door de beperkte budgetten ter onze beschikking.

Connect 0-3 jaar: vroegdetectie en -interventie van psychische moeilijkheden bij jonge kinderen 

De huidige doelstelling is het ondersteunen van personeel werkzaam in gemeentelijke crèches in Molenbeek, Sint-Joost en Koekelberg. Het team “Connect 0-3 jaar” biedt ondersteuning aan hulpverleners die werken met jonge kinderen door hun punctuele steun te bieden in hun dagelijkse realiteit. Vragen betreffen de relatie moeder/ouder-kind, depressies bij baby’s en relationele problemen.

Een analyse van de lokale behoeften van hulpverleners die vaak met deze doelgroep in contact komen, heeft duidelijk aangegeven dat er nood is aan het ondersteunen van hulpverleners betreffende vragen rond geestelijke gezondheidszorg.

Contactpersoon:

Marine Eich, Bru-Stars

Email: m.eich@bru-stars.be                  Tel: 0490/56 13 41

 

CGG Brussel

 

Connect 10-12 jaar : vroegdetectie en -interventie van psychische moeilijkheden bij kinderen 

Dit luik van het programme wordt ontwikkeld in samenwerking met het CGG Brussel via financiering door de VGC en is toegankelijk voor alle Nederlandstalige jongeren tussen 10 en 12 jaar.

Vragen betreffen de overgang naar de middelbare school, de puberteit met moeilijkheden zoals sociaal isolement, schooluitval, depressie, eetstoornissen, verslavingen, enz.

Contactpersoon :

  • Momenteel geen specifiek aanbod

Connect 16-23 jaar: vroegdetectie en -interventie van psychotische stoornissen en andere psychiatrische aandoeningen (vroegere VDIP-team)

Dit luik van het programma wordt ontwikkeld in samenwerking met het CGG Brussel en is toegankelijk voor alle Nederlandstalige jongeren tussen 16 en 23 jaar.

Vragen betreffen de overgang naar de puberteid met moeilijkheden zoals schooluitval, suïcide, depressie, eetstoornissen, verslavingen, beginnende schizofrenie, enz.

Het vroegere VDIP-programma van het CGG Brussel werd geïntegreerd in het programma Connect van Bru-Stars, met uitbreiding van de doelgroep. De activiteiten van het VDIP-team worden dus aangepast. Meer precieze informatie over de werking van dit team zal binnenkort toegevoegd worden.

Contactpersoon:

  • Momenteel geen specifiek aanbod

Meer info betreffende het programma Connect