Klinisch BC

Klinisch begeleidingscomité

Het Klinisch Comité is een plaats waar de verschillende klinische praktijken en de verschillende actoren tot een afstemming trachten te komen. De missies zijn gericht op de klinische operationalisering vertrekkende van situaties die zich voordoen in het netwerk (niet enkel binnen het mobiele team).

Missies
 • Definiëren van de klinische verantwoordelijkheden: voorstellen doen of zelfs een basis leggen voor goede praktijken betreffende de klinische en medische verantwoordelijkheid bij casussen die door meerdere partners worden begeleid, zodat clinici zich hierop kunnen beroepen om hun praktijk te ondersteunen, de samenwerkingen te vergemakkelijken en de richtlijnen voor risicopraktijken vast te stellen.
 • Begeleiden van de Werkgroepen die zich bezighouden met complexe situaties, vooral case management, om zo in de nasleep van een situatie vaststellingen te doen en richtlijnen en klinische manieren van werken uit te denken (verdergaan dan ‘geval-per-geval’, zelfs al kunnen de discussies vertrekken vanuit klinische voorbeelden) : complexe situaties na afloop analyseren om zo vaststellingen en hindernissen naar voren te brengen die het UNC vervolgens kan overmaken aan de politiek ; goede praktijken uitwerken. Het Klinisch BC biedt ondersteuning aan de case managers betreffende complexe situaties of wanneer de medewerkers zich in moeilijkheden bevinden. Om dit mogelijk te maken, kunnen de case manages van Bru-Stars uitgenodigd worden. Het Klinisch BC is verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de zorgtrajecten, bijvoorbeeld via de methode van”patiënt-opvolging”, voor het activiteitenverslag (vanaf 2019 wanneer het Comité zal uitgebreid zijn en een beter zicht zal hebben op de behandelde situaties).
 • Werken aan de faciliteren elementen, de impasses, de grijze zones en de samenwerking (om zo een complementariteit van de ondersteuning tussen de partners te creëren) : een klinische “meta”reflectie voeren betreffende de praktijken, faciliterende elementen, de impasses, enz.; vertrekkende van de noden op het terrein en het advies van gebruikers en naasten, voorstellen van aanpassingen aan het zorgaanbod; aanbevelingen betreffende indicaties, begeleidingen en prioriteiten in therapeutische projecten die ontwikkeld worden door het netwerk. Specifieke aandacht is nodig om een echte reflectie uit te voeren, gevoerd door clinici, waarbij botsingen tussen klinische en administratieve/organisatorische bezorgdheden vermeden worden.

 

Samenstelling

Om een zekere continuïteit te garanderen, zal de samenstelling van de groep beperkt worden tot 15 personen:

4 actoren “GGZ” 4 actoren “Gezondheid en sociaal (welzijn)”  4 actoren “Samenleving” 

 

 • Ziekenhuizen: 2 vertegenwoordigers
 • CGG: 2 vertegenwoordigers

 

 • Huisarts/ wijkgezondheidscentrum (een arts of andere hulpverlener)
 • CLB
 • Integrale Jeugdhulp (CAW)
 • Handicap
 • Justitieel/forensisch
 • Jongerenwelzijn, OCJ/SDJ
 • AMO
 • Onderwijs
Een van de netwerkartsen en de netwerkcoördinatie nemen eveneens deel aan het Klinisch BC.

Permanente of specifieke experten kunnen uitgenodigd worden in functie van de besproken thematiek (vb. Kind & Gezin/ONE, case manager van Bru-Stars, Gebruikers en naasten).

 

Événements à venir

Il n’y a aucun évènement à venir.