Functie eerstelijnspsychologische zorg

Functie Eerstelijnspsychologische zorg (« generalistisch aanbod »)

 • In nauwe samenwerking met eerstelijnsactoren en dicht bij de burger.
 • Voor alle problemen
 • Lichte tot matige (of risicovolle) psychische klachten die weinig intensieve zorg behoeven
 • Mentale gezondheid versterken en psychische klachten voorkomen
 • Versterken van zelf- of mantelzorg
 • Vraagverheldering
 • Preventie en gezondheidspromotie
 • Vroegdetectie
 • Evaluatie van de situatie
 • Psycho-educatie
 • Oriëntatie
 • Expertise deling.
Kinderen & Jongeren(0-23j) Volwassenen (+15j) en Ouderen
Max. 10 individuele sessies

of

8 groepsessies

(per 12 maanden)

Max. 8 individuele sessies

of

5 groepsessies

(per 12 maanden)