Profiel klinisch psycholoog en orthopedagoog

Profiel van klinische psychologen en orthopedagogen

 • Visum EN erkenning
 • Min. 8u/week in alle netwerken (en minstens 4u/netwerk)
 • Outreaching, proactief, mobiel: naar/binnen de leefomgeving
 • Zorg in de gemeenschap >> individueel
 • Samenwerken met andere professionnals van alle sectoren (met respect voor beroepsgeheim) – en met name met de arts GMD
 • Gericht op de patiënt en zijn/haar context (stepped care en matched care)
 • Minimum klinische ervaring (portfolio –template)
 • Begrijpen van de visie van de hervorming
 • Continue vorming à kwaliteit van zorg
 • Deelnemen aan het netwerk (lokaal partnerschap, vorming, intervisie, comité voor de functie,…)
 • Participatie aan onderzoek

Événements à venir

Il n’y a aucun évènement à venir.